Настани

Извештаи за настани

Новогодишна еко-работилница - Изработка на наовогодишни честитки од рециклирани материјали
Christmas Eco-Workshop - Making greeting cards from recycled materials

фотографии од акцијата Аjде Македонија за Планктониум

Извештај за учество на членовите на Планктониум и подмладокот на здружението во кампањата „Македонија без отпад 2012„

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТ “БИДИ ИН КОРИСТИ РИСАЈКЛ БИН” ВО СОРАБОТКА СО ПРОЕКТОТ “НОЌ НА ИСТРАЖУВАЧИТЕ”, Општина Центар и Општина Гази Баба во Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТ “БИДИ ИН КОРИСТИ РИСАЈКЛ БИН”, Општина Центар во Скопје